مشخصات:

1539334190198836

ویژگی لامپ های اسمارت کلور:


*کنترل شدت نور در واحد های 10%-50%-100%
*قابلیت تغییر نور در سه طیف 2700K-4000K-6500K
*قابلیت کار با کلید های روشنایی استاندارد
*مناسب جهت استفاده در فضاهای :خانگی،اداری،هتل و.....

آشنایی با لامپ های Dimming:


لامپهای LED که از قابلیت Dimming برخوردار هستند توانایی کنترل نور و دمای رنگ را دارند. این لامپها در مدل های پایه توانایی کنترل نور لامپ دربازه های 0 تا 100 با 3 پله مشخص و همچنین توانایی کنترل نورلامپ در سه دمای مختلف رنگی را دارند.این تغییرات نور و دمای رنگ نیاز به وسیله جانبی نداشته و تنها با پریزهای ساده دیواری امکان پذیر خواهد بود.
Untitledst

3-Steps Dimming

توسط این قابلیت با هر بار روشن و خاموش کردن لامپ، دمای رنگ لامپ به یک طیف دمای متفاوت تغییر خواهد کرد که این تغییر شامل سه دمایرنگ 1800k-2200k-3000k خواهد بود.
3color

color dimming 3

توسط این قابلیت با هر بار روشن و خاموش کردن لامپ، نور لامپ به یک طیف رنگ متفاوت تغییر خواهد کرد که این تغییر شامل سه طیف رنگ 3000k-4000k-6500k خواهد بود.
3 d

3-Steps Brightnes Dimming

توسط این قابلیت با هر بار روشن و خاموش کردن لامپ، شدت نور لامپ تغییر خواهد نمود که این تغییر در سه مرحله و بصورت 10%-50%-100% خواهد بود

لامپ LED حبابی 9 وات اسمارت


توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره رنگ پاور فکتور ابعاد سرپیچ طول عمر نوع Dimming
9W 135/450/810lm 3000K ≥90 0.5/0.9 Φ60*108 E27 (hrs)25000 3-STEPS DIMMING
9W 810lm 2700/4000/6500K ≥90 0.5/0.9 Φ60*108 E27 (hrs)25000 3-COLOR DIMMING
9W 810lm ----- ≥90 0.5/0.9 Φ60*108 E27 (hrs)25000 SWITCH TO WARM

لامپ LED حبابی 12 وات اسمارت


توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره رنگ پاور فکتور ابعاد سرپیچ طول عمر نوع Dimming
12W 180/610/1050 lm 6500K ≥90 0.5/0.9 Φ60*115.5 E27 (hrs)25000 3-STEP DIMMING
12W 1050m -------- ≥90 0.5/0.9 Φ60*115.5 E27 (hrs)25000 3-COLOR DIMMING

لامپ LED حبابی 15 وات اسمارت


توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره رنگ پاور فکتور ابعاد سرپیچ طول عمر نوع Dimming
15W 200/700/1300 lm 6500K ≥90 0.5/0.9 Φ65*129 E27 (hrs)25000 3-STEP DIMMING
15W 1300m -------- ≥90 0.5/0.9 Φ65*129 E27 (hrs)25000 3-COLOR DIMMING

لامپ LED شمعی 5 وات اسمارت


توان اسمی شار نوری دمای رنگ بهره رنگ پاور فکتور ابعاد سرپیچ طول عمر نوع Dimming
5W 400lm 1800/2200/2700K ≥90 0.5/0.9 Φ37*100 E14 (hrs)25000 3-STEP DIMMING