اصول نورپردازی نما ساختمان

نماهای ساختمان، همانند چهره افراد، اولین تعامل با مشاهده‌کننده هستند. در این مقاله، به بررسی اصول و تکنیک‌های نورپردازی برای نماهای ساختمان می‌پردازیم. هدف، ایجاد یک تجربه بصری فراگیر و فراموش‌نشدنی است. بخش اول: تأثیر نور بر شکل‌دهی نما: نور چگونه می‌تواند ابعاد و جزئیات نماها را بیان کند؟ چگونه می‌تواند خطوط، حجم‌ها، و ساختارهای […]